หัวหน้าส่วนราชการ

k5233

โครงการพระราชดำริ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
4842
Today1
Yesterday15
This_Week10
This_Month445
All_Days4842

กำลังออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

การติดตามงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

 

 

               เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่โครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ยังคงมีการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องและมีรายได้จากการจำหน่ายสุกรประมาณ 50,000 - 60,000 บาทต่อปี และรายได้จากการจำหน่ายสัตว์ปีกประมาณ 3,000 - 4,000 บาทต่อปี สัตว์ที่เลี้ยงในกลุ่ม ได้แก่ สุกร จำนวน 20 ตัว (สุกรขาว 13 ตัว สุกรดำ 7 ตัว สัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์ 43 ตัว ลูกไก่รวมไก่รุ่น 80 ตัว 

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ : นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง

 

 

 

การบูรณาการการทำงาน และการติดตามงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย “วิธีการเลี้ยงสัตว์และการเตรียมคอกสุกรที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ (หมูหลุม)” แก่เกษตรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 20 ราย จากอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทั้งนี้มีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานด้วย และเมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการเลี้ยงสุกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันยุงและแมลงมารบกวนภายในโรงเรือนสุกรด้วย

                                   

 

ข่าว/ภาพ : นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง

 

 

การติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

ตามกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ด้านปศุสัตว์

         เมื่อวันที่ 24 – 27 เมษายน 2560 ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ตามกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2560 พื้นที่จังหวัดน่าน อำเภอเมือง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอสันติสุข ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอแม่จริม ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อำเภอท่าวังผา ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อำเภอสองแคว ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อำเภอปัว โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อำเภอบ่อเกลือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอนาน้อย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน และอำเภอนาหมื่น โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวร่วมให้รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานด้วย

 

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

 

การติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

ตามกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ด้านปศุสัตว์

 

                     เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ตามกิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อำเภอแม่แจ่ม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอจอมทอง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโรงการหลวงขุนแปะ อำเภอหางดง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว พื้นที่จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สรวย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวร่วมให้รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานด้วย

 

ข่าว/ ภาพ : ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ