หัวหน้าส่วนราชการ

k5233

โครงการพระราชดำริ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
4842
Today1
Yesterday15
This_Week10
This_Month445
All_Days4842

กำลังออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่ 1/2560

 

                           เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์จากฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ห้องประชุมงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ส่วนกลาง มูลนิธิโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเรื่องสืบเนื่องและพิจารณา ได้แก่ การตรวจประเมินและการอนุมัติรับรองฟาร์มตามระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง (GAPs)(ร่าง) ระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สุกรบนพื้นที่สูง การจัดทำคู่มือปฏิบัติการขนส่งลูกไก่ ความก้าวหน้าโครงการรับพ่อพันธุ์โค –กระบือ/ แกะขน ความก้าวหน้าการปลูกพืชอาหารสัตว์และผลผลิต และการบูรณาการการทำงานด้านปศุสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมูลนิธิโครงการหลวง

 

 

 

ข้อมูล : ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
ภาพ : นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง