ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าส่วนราชการ

k5233

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือเกษตรทฤษฎีใหม่ 2560
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการ 5... Read More...
เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561
เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -... Read More...
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์)
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559
  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์)   -... Read More...

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
8625
Today25
Yesterday27
This_Week151
This_Month462
All_Days8625

กำลังออนไลน์

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การอบรมสัมมนา

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการหลวง"

ประจำปีงบประมาณ 2560

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดอบรมสัมมนาดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2560 ผู้เข้าอบบรมสัมมนา จำนวน 50 คน ประกอบด้วย พนักงานราชการผู้รับผิดชอบโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา กำแพงเพชร และกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (ส่วนกลาง) โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนา ได้แก่

       1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้รับความรู้ด้านการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่สูงด้วยการปศุสัตว์
       2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนองานกิจกรรมโครงการหลวงด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       รูปแบบการอบรมสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การทำงานและการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาพื้นที่สูง เกร็ดการทรงงาน การนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ และการเผยแพร่สื่อสารงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ ด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่าย สามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและพื้นที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมมีประสิทธิผล