หัวหน้าส่วนราชการ

k5233

ประชาสัมพันธ์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
10718
Today5
Yesterday27
This_Week191
This_Month645
All_Days10718

กำลังออนไลน์

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

ตอน : โครงการหลวง

 

        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวงจากฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ถ่ายทำและบันทึกเทปวีดีทัศน์ ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ตอน โครงการหลวง โดยเกษตรกรที่ร่วมในรายการ ได้แก่ นายเอกพงษ์ แซ่ย่าง เกษตรกรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร ปีงบประมาณ 2557 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน และ นายอุดร การะหงส์ เกษตรกรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร ปีงบประมาณ 2555 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์และการดำเนินชีวิต ทำให้เกษตรกรสามารถส่งต่อพันธุ์สุกรให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ตามเงื่อนไขโครงการฯ เลี้ยงสัตว์ต่อยอดการเรียนรู้ ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ ผลผลิตที่เหลือจำหน่าย มีรายได้ที่มั่นคง และขยายผลสู่เกษตรกร/ ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน นับเป็นต้นแบบความสำเร็จของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากความตั้งใจ มุ่งมั่น ลงมือทำ ตามศาสตร์ของพระราชาพ่อแห่งแผ่นดินที่ได้ทรงพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก
       ทั้งนี้ เทปวีดีทัศน์ดังกล่าวได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 (สำนักข่าวไทย อสมท./ ช่อง 9 MCOT HD) รายการคุยโขมงข่าวเช้า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และรายการสเตชั่นไฟว์ (Station 5) ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หรือสามารถ

<คลิกที่นี่>> เพื่อเข้าชมเทปวิดีทัศน์