พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

ณ  บริเวณลานหน้ากรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

1