นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตวพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และโคนม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1

 

        วันที่16 มกราคม 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตวพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และโคนมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ผอ.ศูนย์ฯ,ปศุสัตว์เขต5,เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต5ให้การต้อนรับ