ประกาศกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ วันที่ประกาศ  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(คลิกที่นี้)