การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการภาคเกษตร โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

11

 

                 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการภาคเกษตร โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 file นำเสนอของวิทยากร

ดาวน์โหลด file นำเสนอของวิทยากรอาจารย์เทพ เพียมะลัง

ดาวน์โหลด file นำเสนอของวิทยากรอาจารย์สิริกร ลิ้มสุวรรณ