ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนเกษตรกรโครงการครบ 70,000 ราย แล้ว

201712031830301 pic