นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

37403534 2014931418575154 3829954738800033792 n

                  นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านจอมศรี อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้ากลุ่มสุขภาพร่วมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและสุขภาพเพิ่มเติม โดมอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมเวที

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ