4654 

 

วันที่ 4 กันยายน 2561

คณะกรรมการการตัดสินการประกวดหน่วยงานปศุสัตว์ได้เข้าตรวจประเมิน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

  

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ