ขอเชิญร่วมงานและร่วมประกวด

ในวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2562

ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

 1631892

 

 

 

1631832

 

การประกวดวาดภาพ

      รายละเอียด     


การประกวดเรียงความ 

รายละเอียด


การประกวดคำขวัญ 

รายละเอียด


การประกวดปั้นดินน้ำมัน

รายละเอียด


ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียด