10868754853431

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ยอดเงินร่วมทำบุญกว่า 2ล้านบาท 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางไปเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์และประชาชน เข้าร่วม พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,661,383 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง และปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ต่อไป ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย