×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/royaldld/domains/royal.dld.go.th/public_html/webnew/images/project_due/2
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/project_due/2

การประชุมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองงานพระราชดำริกิจกรรมพิเศษ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนหน่วงงานในสังกัดได้น้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น้อมนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน นำไปสร้างเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ณ ห้ัองประชุม ๒ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

{gallery}project_due/2{/gallery}