ดาวน์โหลด file นำเสนอของวิทยากรอาจารย์สิริกร ลิ้มสุวรรณ

CRAFT OF TEA
การสร้าง QR Code MealFiction
ไข่ไก่ขบถ
ไข่เป็ดอัตฺต
นำเสนอไร่สุขพ่วง2
มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
intro_earthsafe
Packaging Earthsafe
Pakoywa Present
Present Earthsafe(4)
Sangjan Shine