1

          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายนที เจนประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ 

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

S 8318020482085

พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ จำนวน 1,087 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยมีนายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตฯ  และนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน  ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ในพุธวันที่  25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

สำหรับโค – กระบือ  1087  ตัว  ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด     ชัยนาท เป็นโค 200 ตัว  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโค  200 ตัว กระบือ  87 ตัว  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโค 300 ตัว จังหวัดนครพนม เป็นโค 100  ตัว  จังหวัดร้อยเอ็ด  100 ตัว และจังหวัดสกลนคร เป็นโค  100  ตัว  ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

 

 

ธนาคารกรุงไทยไถ่ชีวิตโค-กระบือ10 ตัว นำเข้าโครงการ ธ.ค.ก.

S 7184959149960

วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 15.30 น.นาย สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคกระบือ10ตัว (โค 5 ตัว กระบือ 5 ตัว ) มูลค่า 280,000 บาท ที่ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สายงานธุรกิจขนาดกลางจากกรุงเทพฯ ภายใต้การนำของคุณปฏิเวช สันตะวานนท์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์จากโรงฆ่าแล้ว มอบให้กรมปศุสัตว์ผ่านทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธ.ค.ก.) และมอบให้เกษตรกรจาก อ.ชุมพวง7 ราย ,อ.คง 3 ราย ยืมเลี้ยงตามโครงการต่อไป @ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ282724

 

             วันที 20 มิถุนายน 2561 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรตามพระราชดำริ ให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค กระบือบ้านสามขา เป็น โค จำนวน 25 ตัว เกษตรกร จำนวน 25 ราย ณ บริเวณ ศาลาประชาธิไตย บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยท่านผู้ว่าราการจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพทูรย์ รักประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

 

                                 

กรมปศุสัตว์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี

142

  

                       กรมปศุสัตว์จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 76 โดยจัดพิธีในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ พิธีมอบโค-กระบือ เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 77 ตัว พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน นิทรรศการด้านวิชาหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์