1

          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายนที เจนประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ 

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ