253666

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 คณะศิษยานุศิษวัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมีย จำนวน 38 ตัว เป็นโค 26 ตัว กระบือ 12 ตัว  และมอบโค-กระบือให้กรมปศุสัตว์นำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริต่อไป