1588805

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561เวลา 10.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 33 ตัว เป็นโค 27 ตัว กระบือ 6 ตัว 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ รุ่งโรจน์ฟาร์ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมอบสัตว์ดังกล่าวเข้าโครงการ ธคก.  โดยมีนายจาตุรนต์ พลราช  ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ