9856429613822

คณะทำงานจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2562  กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทย โดยมีนายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา อธิบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภายในงานมีกิจกรรม การประกอบพิธีทางศาสนาการสู่ขวัญควาย และการประกวดกระบือประเภทต่างๆ ได้แก่กระบือสีดำ กระบือเผือก กระบือแคระ และควายยักษ์เมืองสองแคว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดการวาดภาพ เรียงความ คําขวัญ การปั้นดินน้ำมัน พร้อมรางวัลมากมายภายในงาน จึงขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผู้สนใจ มาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทยใน วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น เป็นต้นไป บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าหอประชุมวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก