ประกาศกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>รายละเอียด<<