การตรวจประเมินระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง (GAPs) 

 

                                   

                            เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง (GAPs)นำโดยนายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน (รองประธานฯ) และนางสาวกมลาภรณ์ สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์เขต5 พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการหลวงในระดับอำเภอร่วมกันตรวจประเมินระบบการเลี้ยงสัตว์ดีที่เหมาะสม : สัตว์ปีกบนพื้นที่สูง (GAPs)ของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง และการป้องกันโรคระบาดสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

 

 


ข้อมูล : ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
ภาพ : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5