ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (คลิกที่นี่)