ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (คลิกที่นี่)

 

 รายละเอียดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8015069201852