12102566
 
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนายสราวุฒิ ประจวง

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็น หรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566
 
นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ