ประกาศกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>รายละเอียด<

นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

37403534 2014931418575154 3829954738800033792 n

                  นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านจอมศรี อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้ากลุ่มสุขภาพร่วมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและสุขภาพเพิ่มเติม โดมอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมเวที

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมกับ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา

S 2736138

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้นำเสนอแผนการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านปศุสัตว์แก่นักศึกษารวดเร็วกว่ากำหนดเดิมมาก

การประชุมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ”

2561 06 13C 024

                วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ” พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมอบรางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก รายละเอียด

 

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์

ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 

1

 

 

                         วันที่ 21 พฤษภาคม 61 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้การ ต้อนรับและบรรยาย พร้อมเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ภูพาน