นางเยาวลักษณ์ ไขศรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เข้าเยี่ยมชมเและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

33146692 1920742844660679 101539937479819264 n 1

                     วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางเยาวลักษณ์ ไขศรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมเและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ เช่น การสร้างคอกตัดเขากวางอ่อนและตู้ฟักไข่ เป็นต้น

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมกับ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา

S 2736138

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้นำเสนอแผนการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านปศุสัตว์แก่นักศึกษารวดเร็วกว่ากำหนดเดิมมาก

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมภูชา

33184082 1920755794659384 3177141145989808128 n

                                         วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมภูชา  สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพลเอกยาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการและนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกรู อดีต รมว          ท่องเที่ยวและกีฬา

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์

ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 

1

 

 

                         วันที่ 21 พฤษภาคม 61 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้การ ต้อนรับและบรรยาย พร้อมเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ภูพาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

กรมปศุสัตว์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี

142

  

                       กรมปศุสัตว์จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 76 โดยจัดพิธีในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ พิธีมอบโค-กระบือ เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 77 ตัว พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน นิทรรศการด้านวิชาหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์