ประกาศกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์" Thailand Post Mart ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ 

ในการสัมมนาได้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคตลาด 4.0, ขั้นตอนการขายสินค้าบนแอพลิเคชั่น Thailandpostmart และขนส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย, ภาคปฏิบัติ การสมัครขายของบนแอพลิเคชั่น Thailandpostmart, ฝึกการถ่ายภาพเพื่อประกอบการขายออนไลน์, และการฝึกบรรยายเนื้อหาของสินค้า (Story telling) โดยเจ้าหน้าที่จาก บริษัทบีอีซีเทโร ประเทศไทย จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่จากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ บรรยายให้ความรู้ในครั้ง

55510837 2208299555916740 2870483513302319104 n

นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

37403534 2014931418575154 3829954738800033792 n

                  นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านจอมศรี อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้ากลุ่มสุขภาพร่วมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและสุขภาพเพิ่มเติม โดมอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ร่วมเวที

ที่มา : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

 

ประกาศกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>รายละเอียด<

การประชุมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ”

2561 06 13C 024

                วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ” พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมอบรางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก รายละเอียด