ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

<<คลิกที่นี้>>

ประกาศกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ วันที่ประกาศ  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(คลิกที่นี้)

การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการภาคเกษตร โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561
ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

11

 

                 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการภาคเกษตร โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 file นำเสนอของวิทยากร

ดาวน์โหลด file นำเสนอของวิทยากรอาจารย์เทพ เพียมะลัง

ดาวน์โหลด file นำเสนอของวิทยากรอาจารย์สิริกร ลิ้มสุวรรณ

 

 

 

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตวพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และโคนม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1

 

        วันที่16 มกราคม 2561 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตวพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์และโคนมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ผอ.ศูนย์ฯ,ปศุสัตว์เขต5,เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต5ให้การต้อนรับ