10868754853431

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ยอดเงินร่วมทำบุญกว่า 2ล้านบาท 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางไปเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์และประชาชน เข้าร่วม พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,661,383 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง และปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ต่อไป ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

9044

แบบป้าย โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานต่อไป

คู่มือการทำป้ายไวนิล จิตอาสา 

ลิงค์แบบป้ายไวนิล

 

 

1636382 1 

รายละเอียดช่องทางการบริจาค มีดังนี้

 

1.) การรับบริจาคเป็นเงินสดร่วมสมทบทุน ติดต่อได้ที่

        1.1) กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 ห้องธนาคารโค-กระบือฯ

        โทรศัพท์/โทรสาร 02-653-4411

2.) การรับบริจาคร่วมสมทบทุนผ่านธนาคาร ได้ที่

    2.1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

        ชื่อบัญชี "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" 

      เลขที่บัญชี 030-6-01239-1 บัญชีกระแสรายวัน สาขาราชเทวี

     2.2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

       ชื่อบัญชี "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" 

      เลขที่บัญชี 001-3-48169-3 บัญชีเดินสะพัด สาขาชิดลม 

 

 เมื่อท่านโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร          

พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจนแล้วส่งมาที่

69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ      

ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือโทรสาร 02-653-4411 หรือ 02-653-4926

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.) การรับบริจาคธนาณัติ, ตั๋วแลกเงิน, เช็ค สั่งจ่ายในนาม   

    "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

     (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี)