วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

        เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการกระทำผิดวินัย และการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ เเละเจ้าหน้าที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์

 

 

079a056a322ef13d9f2906f6d8da67f4 25621122 1

"พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครพนม"

 

1

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครพนม โดย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
ณ 
หอประชุมศาลาประชาคมยงใจยุทธ และบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

#4ทศวรรษโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

#40ปีธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

 

ที่มาของแหล่งข่าวและภาพข่าว: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 
 

           

                                                                                  

เชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น.

1571994162 thumb

10868754853431

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ยอดเงินร่วมทำบุญกว่า 2ล้านบาท 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางไปเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์และประชาชน เข้าร่วม พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,661,383 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง และปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ต่อไป ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย