รายงานความก้าวหน้าโครงการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558

           กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 สนับสนุนกิจกรรมด้วยการลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษาในปีนี้ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังคนไทย หัวใจไร้แอลกอฮอล์" ้โดยการลงนามในสมุดลงนาม งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 บัดนี้กรมปศุสัตว์ได้รวบรวมรายชื่อส่งกรมควบคุมโรค จำนวน 100 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

<<คลิกที่นี่>> หนังสือขอส่งสมุดลงนามงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558

<<คลิกที่นี่>> ตัวอย่างสมุดลงนามผู้ปฎิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง