S 8318020482085

พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ จำนวน 1,087 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยมีนายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตฯ  และนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน  ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ในพุธวันที่  25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

สำหรับโค – กระบือ  1087  ตัว  ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด     ชัยนาท เป็นโค 200 ตัว  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโค  200 ตัว กระบือ  87 ตัว  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโค 300 ตัว จังหวัดนครพนม เป็นโค 100  ตัว  จังหวัดร้อยเอ็ด  100 ตัว และจังหวัดสกลนคร เป็นโค  100  ตัว  ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ