พันธุ์สัตว์พระราชทาน

1. แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล

2. แพะพันธุ์หลาวซาน

3. สุกรจินหัว

4. เป็ดอี้เหลียง

5. ห่านหัวสิงโต

6. โคชาร์โลเล่ส์