- บรรเลงครัวทั่วไทย : จ.สกลนคร
- คนสู้โรค : เขากวางอ่อน ศูนย์ศึกษาภูพานฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กลุ่มบ้านน้ำเกี๋ยน
- 3 ดำมหัศจรรย์ แห่งภูพาน
- แหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บ ตอนที่ 027 - สกลนคร