“สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” สืบจับโรงงานขายอาหารวัวผสมสารเร่งเนื้อแดง

 

27012566

 

“สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” สืบจับโรงงานขายอาหารวัวผสมสารเร่งเนื้อแดง
สุโขทัย 27 ม.ค. - อธิบดีกรมปศุสัตว์เผย “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” โชว์ผลงานสืบพบโรงงานผลิตอาหารวัวขุนที่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ต้องสงสัยผสมสารเร่งเนื้อแดง จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานในจังหวัดสุโขทัย พบผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต พร้อมยึดอาหารวัวทั้งหมดไว้ตรวจสอบสารปนเปื้อน
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า หน่วย “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” ได้ตรวจพบการโฆษณาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผ่านสื่อออนไลน์ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกและเฟซบุ๊กชื่อ รู้รอบตอบโจทย์วัวขุน ประกอบกับมีการร้องเรียนจากประชาชนว่า ในสื่อออนไลน์ดังกล่าวโพสต์ขายสารเร่งเนื้อแดงและอาหารโคขุนผสมสารเร่งเนื้อแดง โดยใช้คำโฆษณาสินค้าว่า เป็นขนมวัวและยากินเก่ง ดังนั้นจึงส่งเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกันร่วมกับด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกเข้าร่วมตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารโคขุนแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย พบว่า ผลิตและขายอาหารโคขุนโดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงอายัดอาหารโคขุน วัตถุดิบในการผลิต และเครื่องผสมอาหารไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 56(4) ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ มีโทษตามมาตรา 86 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 15 ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา 6(1) ให้ยื่นคำขออนุญาตและเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ มีโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยลงบันทึกประจำวันที่สภ.บ้านสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้ว
สำหรับอาหารโคขุนและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้เก็บตัวอย่างไว้รวม 6 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง หากตรวจสอบจริง จะมีความผิดเพิ่มเติมตามมาตรา 6(4) ใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ มีโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวย้ำว่า กรมปศุสัตว์มีกฎหมายการห้ามใช้สารตกค้างในอาหารสัตว์และในสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานการห้ามใช้สารตกค้างของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย
 
 
 
 
#กรมปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

24012566

"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 1/2566"      วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 1/2566

      โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

พิธีทำบุญตักบาตร และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาศขึ้นปีใหม่ 2566

09012566

        วันจันทร์ที่ 9 มกราคา 2566 เวลา 06.45 น. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุยตักบาตรแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาศขึ้นปีใหม่ 2566 และ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวนโค-กระบือที่ไถ่ชีวิตทั้งสิ้น 45 ตัว นำไปมอบให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโคเพศเมีย 23 ตัว และ จังหวัดนครราชสีมา เป็นกระบือเพศเมีย 22 ตัว ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคล กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566

 

180166

          

          " ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคล กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 " วันที่ 18 มกราคม 2566 นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคล กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566

"กิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาาณ 2566"


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาาณ 2566 ณ ลานเสาธงกรมปศุสัตว์09122565


- บรรเลงครัวทั่วไทย : จ.สกลนคร
- คนสู้โรค : เขากวางอ่อน ศูนย์ศึกษาภูพานฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กลุ่มบ้านน้ำเกี๋ยน
- 3 ดำมหัศจรรย์ แห่งภูพาน
- แหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บ ตอนที่ 027 - สกลนคร