ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

1. จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายสัตว์ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) , โรคลัมปี-สกิน (Lumpy Skin Disease LSD และมาตรการ ป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย (VRIO Model) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินเกิน 500,000 บาท

1. การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

 

“สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” สืบจับโรงงานขายอาหารวัวผสมสารเร่งเนื้อแดง

 

27012566

 

“สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” สืบจับโรงงานขายอาหารวัวผสมสารเร่งเนื้อแดง
สุโขทัย 27 ม.ค. - อธิบดีกรมปศุสัตว์เผย “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” โชว์ผลงานสืบพบโรงงานผลิตอาหารวัวขุนที่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ต้องสงสัยผสมสารเร่งเนื้อแดง จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานในจังหวัดสุโขทัย พบผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต พร้อมยึดอาหารวัวทั้งหมดไว้ตรวจสอบสารปนเปื้อน
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า หน่วย “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” ได้ตรวจพบการโฆษณาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผ่านสื่อออนไลน์ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกและเฟซบุ๊กชื่อ รู้รอบตอบโจทย์วัวขุน ประกอบกับมีการร้องเรียนจากประชาชนว่า ในสื่อออนไลน์ดังกล่าวโพสต์ขายสารเร่งเนื้อแดงและอาหารโคขุนผสมสารเร่งเนื้อแดง โดยใช้คำโฆษณาสินค้าว่า เป็นขนมวัวและยากินเก่ง ดังนั้นจึงส่งเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกันร่วมกับด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกเข้าร่วมตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารโคขุนแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย พบว่า ผลิตและขายอาหารโคขุนโดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงอายัดอาหารโคขุน วัตถุดิบในการผลิต และเครื่องผสมอาหารไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 56(4) ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ มีโทษตามมาตรา 86 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 15 ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา 6(1) ให้ยื่นคำขออนุญาตและเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ มีโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยลงบันทึกประจำวันที่สภ.บ้านสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้ว
สำหรับอาหารโคขุนและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้เก็บตัวอย่างไว้รวม 6 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง หากตรวจสอบจริง จะมีความผิดเพิ่มเติมตามมาตรา 6(4) ใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ มีโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวย้ำว่า กรมปศุสัตว์มีกฎหมายการห้ามใช้สารตกค้างในอาหารสัตว์และในสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานการห้ามใช้สารตกค้างของประเทศไทยและนานาชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย
 
 
 
 
#กรมปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

“สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” จับอีกคนขายสารเร่งเนื้อแดง

 

01022566

 

ราชบุรี 1 ก.พ.- “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” สืบจับผู้โพสต์ขายสารเร่งเนื้อแดงและอาหารสัตว์เถื่อนที่ใช้ชื่อ Earth ขนมวัวขุน โดยล่อซื้อและจับกุมได้ขณะนำมาส่งในพื้นที่อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี ส่งพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดี 4 ข้อหา
 

24012566

"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 1/2566"      วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 1/2566

      โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


- บรรเลงครัวทั่วไทย : จ.สกลนคร
- คนสู้โรค : เขากวางอ่อน ศูนย์ศึกษาภูพานฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กลุ่มบ้านน้ำเกี๋ยน
- 3 ดำมหัศจรรย์ แห่งภูพาน
- แหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บ ตอนที่ 027 - สกลนคร