หัวหน้าส่วนราชการ

k5233

ประชาสัมพันธ์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
17893
Today47
Yesterday40
This_Week119
This_Month843
All_Days17893

กำลังออนไลน์

มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

“ค่ายปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง”

ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

          วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ค่ายปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งมีกำหนดการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 โดยกิจกรรมค่ายปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สืบเนื่องจากการประกวดศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปศุสัตว์เขต 3 จึงได้เป็นตัวแทนจัดฝึกอบรมฯ ให้ครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู 12 คน นักเรียน 74 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 6 จังหวัด รวม 94 คน เข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์ในศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้