10159677224246

 

 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ผอ.กพก., ปศจ., ปศอ. รับมอบโค-กระบือ จำนวน 111 ตัว โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี พร้อม รองอธิบดีกรมศุลกากร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนำโค-กระบือจำนวนดังกล่าวไปช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ