พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินฯ ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก

 

2561 07 17c 001

          

                       พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ในปีนี้ทรงปลูกในกระบะแทนการปลูกในแปลงนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561