งานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2

 

          กรมปศุสัตว์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี