พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านรายละเอียด0001.jpg