วันที่ 20 มกราคม 2565 

โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานบ้านหนองชะลาบ และศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ส่งมอบเป็ดไข่สาว จำนวน 400 ตัว ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ และชุมชนรอบโรงเรียน ตำบลแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามโครงการธนาคารอาหารโปรตีนราคาถูก

สง มอบ พนธสตวพระราชทาน ป 65 ๒๒๐๑๓๑ 40

สง มอบ พนธสตวพระราชทาน ป 65 ๒๒๐๑๓๑ 35

สง มอบ พนธสตวพระราชทาน ป 65 ๒๒๐๑๓๑ 43

สง มอบ พนธสตวพระราชทาน ป 65 ๒๒๐๑๓๑ 41

สง มอบ พนธสตวพระราชทาน ป 65 ๒๒๐๑๓๑ 42

สง มอบ พนธสตวพระราชทาน ป 65 ๒๒๐๑๓๑ 44