กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตฯ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

 13811731397480

079a056a322ef13d9f2906f6d8da67f4 25621122 1