หนังสือ 100 ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ในโรงเรียน (คลิกที่นี้)