นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์

ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 

1

 

 

                         วันที่ 21 พฤษภาคม 61 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ณ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และ น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้การ ต้อนรับและบรรยาย พร้อมเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ภูพาน