ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคล กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566

 

180166

          

          " ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคล กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 " วันที่ 18 มกราคม 2566 นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคล กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566