สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2566