ตรงต่อเวลา คุณสมบัติดีๆ ที่ทำได้ไม่ยาก

 

Times

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=635884978565276&set=a.302893945197716