ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 โทร 026534444 ต่อ 3372 ฝ่ายบริหารทั่วไป (ไม่รับเอกสารใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์คะ)

  

 

 

>>>>>>> รายละเอียด  <<<<<<<