ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 19 เมษายน 2566 ตามวันและเวลาราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 โทร 026534444 ต่อ 3372 ฝ่ายบริหารทั่วไป (ไม่รับเอกสารใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์คะ)

 

>>>>>> รายละเอียด <<<<<<