ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

รายละเอียด