กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

>> รายละเอียด <<