ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

>>> รายละเอียด <<<