ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดเชื้อโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)ในท้องที่หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2558)

<<คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม